Written by Don

Condoomgebruik in Afrika nog veel te laag

De laatste 10 jaar is de aandacht voor het oplossen van het aids probleem afgenomen. Dit zorgt ervoor dat de realistische doelen die zijn gesteld voor het beëindigen van de aids epidemie waarschijnlijk niet gehaald worden. Nieuw onderzoek in 38 Afrikaanse landen bevestigt dat ze niet op schema liggen om aids succesvol te stoppen.

In 2030 aidsepidemie beëindigen

De doelen die zijn opgesteld door Amerika in 2014 zijn hieronder voor je opgesomd:

  • Het hoofddoel is om in 2030 de aidsepidemie te beëindigen;
  • Om dit doel te behalen moest 95% van de mensen met hiv/aids een diagnose hebben in 2030;
  • Ook moeten 95% van de patiënten snel aan medicatie komen in 2030.

Doelen worden niet behaald volgens onderzoek

De studie van St. Luke’s International University was gericht op 38 Afrikaanse landen waarbij ongeveer anderhalf miljoen seksueel actieve volwassenen in de leeftijd van 15 tot 49 jaar werden ondervraagd. De duur van de studie is van 2003 tot en met 2018. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste landen een opwaartse trend hebben voor het aantal tests en het gebruik van condooms. Er zijn helaas ook een aantal landen waar dit juist daalt en dat is een slecht teken voor het programma.

Het onderzoek in cijfers

Alhoewel veel landen een stijgende lijn hebben op gebied van hiv-testen en condoomgebruik, gaat deze stijging veel te langzaam:

  • De kans dat de doelen voor 2030 worden behaald voor hiv-testen verschillen per land van 0% tot 28,5%
  • De kans dat de doelen worden behaald voor condoomgebruik in 2030 is vrijwel altijd ongeveer 0%. Alleen Swaziland scoort op dit gebied goed met een mogelijkheid van 12,1%.
  • Geen enkel land liet een aannemelijke mogelijkheid zien voor het behalen van deze beide doelen als er op dezelfde manier door wordt gegaan.

Wat moet er gebeuren om de doelstellingen te halen?

De uitkomsten van dit onderzoek moeten als wake-up call fungeren. Er moeten nog veel meer inspanningen worden gedaan om de aidsepidemie in te perken. De Afrikaanse landen kunnen zelf bepalen hoe ze hiv aanvechten. Het is zaak dat vanuit internationaal perspectief ook wordt gekeken in hoeverre er geholpen kan worden. Condoomgebruik kan hierbij enorm veel levens redden. Volgens Unaids zijn er wereldwijd 690 duizend mensen overleden in 2019 aan de gevolgen van aids. Hopelijk doet dit de aanpak veranderen en kunnen veel aidsdoden voorkomen worden in de toekomst.

Geef een antwoord

Your email address will not be published. Required fields are marked *

achttien − negen =